logo
A A A

Tukums smukums

10/06/2024

TUKKU MAGI stāsts

TUKKU MAGI ir pagalms, kas nu jau vairākus gadus pastāv kā neparasta kultūrtelpa Tukuma pilsētā. Bijušās rūpnīcas teritorijā satiekas dažādus kultūras un dažādas paaudzes. Kas ir TUKKU MAGI?

Ieskats vēsturē

Vietai Pasta ielā 26 ir bagāts rūpnieciskais mantojums, kas aizsākās jau 1874. gadā, kad J. Krāmers šeit uzcēla ražotni spirta dedzināšanai. 1890. gadā šo īpašumu iegādājās A. Zēbergs, kurš naudu bija ieguvis, pārdodot māla kalnus prūšu dārzniekam F. Vāgneram. Jaunais īpašnieks uzbūvēja jaunu fabrikas ēku un uzsāka iesala produktu ražošanu. 1916. gadā galvenais korpuss cieta ugunsgrēkā, bet A. Zēbergs to atjaunoja Latvijas Republikas laikā, izmantojot apjomīgu aizņēmumu, ko tā arī neizdevās atdot. 1934. gadā rūpnīcu no bankas izsolē iegādājās E. Tīdemanis. 

Otrā pasaules kara laikā spirta ražošanas ēkas daļēji tika nodedzinātas un izpostītas. Tāpat sabojātas un pa daļai aizvestas arī iekārtas. Tomēr 1945. gada maijā rūpnīca darbu atjaunoja. 1959. gadā darbā Tukuma Spirta rūpnīcā nozīmēja tehnoloģi-inženieri Dzidru Liepiņu. Viņas uzdevums bija likt pamatus jaunai ražošanas nozarei – sausās pelējuma sēnīšu kultūras – fermentu ražošanai. No 1962. gada Tukuma Spirta rūpnīca pārveidota par Tukuma Fermentu rūpnīcu, kas darbojās līdz 1999. gadam.

Mūsdienas

2018. gadā Ņujorkā dzīvojošiem māksliniekiem Jānim Jākobsonam un Zojai Frolovai dzima ideja par unikāla daudzkultūru centra TUKKU MAGI izveidi ar mērķi padziļināt izpratni un zināšanas par pasaules mākslas un kultūras daudzveidību. Pateicoties Justa Karlsona atbalstam, par idejas mājvietu izvēlēta bijusī A. Zēberga iesala fabrika.

Lai iedzīvinātu TUKKU MAGI ideju vietējā vidē, savu iniciatīvu izrādīja brīvprātīgie Tukuma novada iedzīvotāji, izveidojot “Radi Tukku Magi” kopienu un 2020. gada septembrī atverot bijušās A. Zēberga iesala rūpnīcas vārtus uz kultūrtelpu, kas līdz šim brīdim tiek piepildīta ar dažādiem kultūras pasākumiem un vietējo iedzīvotāju iniciatīvām. 

Interesanti

TUKKU MAGI ir iespējamais Tukuma pilsētas nosaukuma pirmsākums, kas lībiešu valodā nozīmē “pakalnu rinda”. 

Tiekamies Tukumā - TUKKU MAGI pagalmā!

***

Foto: Tatjana Stīpniece, Ingrīda Smuškova.

Vēsturiskais foto no Latvijas Nacionālā arhīva: “Skats uz Tukumu no ezera puses. Fotoatklātne.” Tukums, 1911. gads. Autors nav zināms, arhīva Nr. LNA_KFFDA_F1_4_90170