logo
A A A

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Tukumā

Apraksts

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi ir apzināt ugunsdrošības stāvokli Latvijā un iespējamos apdraudējumus un sniegt priekšlikumus par situācijas uzlabošanu ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, organizēt un veikt prevencijas pasākumus valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, piedalīties rūpniecisko avāriju riska novērtēšanai un samazināšanai veikto pasākumu izvērtēšanā, vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanu, vadīt un veikt glābšanas darbus, dzēšot ugunsgrēkus vai pēc ceļu satiksmes negadījumiem, kā arī iekšējos ūdeņos, atbilstoši dienesta tehniskajam nodrošinājumam un iespējām - zemūdens meklēšanas un citus glābšanas darbus. Sadarbībā ar citām institūcijām veikt neatliekamos reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām, veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus, sniegt iespējamo palīdzību fiziskām personām ugunsgrēka vai avārijas gadījumā.

Kontaktinfomācija

Raiņa iela 24, Tukums

Telefons

112, (+371) 63107314