logo
A A A

Lestenes luterāņu baznīca

Apraksts

Lestenes luterāņu baznīca, kaut arī nepieder pie senākajiem Kurzemes dievnamiem, savā 300 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā iemantojusi izcila arhitektūras un dekoratīvās mākslas pieminekļa slavu.

1703.gadā Lestenes baznīca jau minēta kā jaunuzcelta, taču segta vēl ar salmu jumtu. Lestenes baznīca būvēta ļoti vienkāršas formas ar gludi apmestām sienām zem stāvā krāniņu jumta un masīvu, kvadrātisku torni rietumu galā. No citiem Kurzemes lauku dievnamiem tā atšķiras ar visai iespaidīgiem izmēriem un lielajiem, gotiski spraišļotajiem logiem. Celtnes dominante bija tās torņa smaile, kas, ja tic teikām, sava augstuma dēļ spējusi maldināt pat jūrasbraucējus.

Pretstatā baznīcas skarbajai ārienei, tās interjers bija pārsteidzoši grezns. Baznīcas interjers Latvijas mākslas vēsturē iegājis kā izcilākais baroka laikmeta kokgriezumu ansamblis, kura autors bijis Ventspils koktēlnieks Nikolajs Sefrenss Jaunākais. Baznīcas iekārtas unikalitāte izpaudās ne vien kokgriezumu kvalitātē, bet īpaši tajā apstāklī, ka visi iekārtas priekšmeti izgatavoti vienlaikus ar celtnes iekštelpas apdari. Salīdzinot ar citām Latvijas baznīcām, kuru iekārtas komplektētas galvenokārt pakāpeniski atsevišķu dāvinājumu ceļā, šī ir viena no nedaudzajām, kas veidota jau kā stilistiski vienots, nobeigts ansamblis.

Par traģisku pagrieziena brīdi baznīcas vēsturē kļuva 1945.gads, kad izdega dievnama tornis un artilērijas apšaudē ievērojami tika bojātas pārējās celtnes daļas. 1961.gadā Lestenes draudzei aizliedza turpmāk noturēt dievkalpojumus. Pamestajā celtnē sākās nesodīta iekārtas izdemolēšana un izvazāšana, bet vēlāk tajā tika iebūvēta kalte un klēts. Neatgriezeniski sapostītā iekārta savukārt tika demontēta un pārvesta uz Tukuma, vēlāk Rundāles pils muzeju. Baznīca kā vienots kultūrvēstures un mākslas ansamblis beidza pastāvēt.

No 2011.gada uzsākta aktīva baznīcas atjaunošana. Pamazām tās iekārtojums atgūst savu agrāko izskatu, un pēc gadiem no sajūsmas par ieraudzīto te atkal varēs dzirdēt slaveno teicienu "Ak, svētā Lestene".

Lestenes Luterāņu baznīca ir pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

 

Kontaktinfomācija

Lestene, Lestenes pagasts,Tukuma novads

Darba laiks

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Telefons

(+371) 29299064